EN

Blog

Novelizácia Zákona o účtovníctve od 1. januára 2018
Novelizácia Obchodného zákonníka od 1. januára 2018
Vzťahuje sa na vás povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora? Ste už zaregistrovaní?
Máte už schváleného audítora na rok 2017?