Kedy vzniká povinnosť auditu právnických osôb, prijímateľov ročného podielu prijatej dane? Právnické osoby, ktorých suma ročného podielu prijatej dane prekročila 35 000 EUR majú povinnosť auditu